KODIRANJE RAZUMEVANJE DIGITALNOG SVETA

Deca mnogo bolje prihvataju tehnološke novine, od jednostavne interakcije sa tehnologijom do stvaranja tehnologije i izražavanja na različite načine. Kodiranje se odražava i na uspeh u drugim oblastima. Učenje programskih jezika podstiče učenje drugih prirodnih nauka ali i utiče na bolje čitanje.

U narednih 10 godina programiranje će postati jedno od najtraženijih zanimanja. Očekuje se čak 1,4 miliona programerskih poslova, dok realno možemo računati na 400 000 savršenih programera. Ipak, samo jedna od deset škola trenutno ima kurseve za učenje programiranja.

Kompjuterizacija je danas prisutna u svim aspektima života, od komunikacije i obrazovanja , preko društvenih medija do bankarstva, bezbednosti i kupovine. Više nego ikada ranije potrebno je poznavanje osnove komunikacije sa kompjuterima i kako im se prilagoditi.

Zato, neka vaša deca uče programiranje na vreme, kao što uče deca u našoj školici.

smile skolica programiranja jagodina poziv
Kodiranje predstavlja dobru veštinu za razumevanje i interakciju sa savremenim svetom. Sve više aspekata svakodnevnog života uključuje računare u jednom ili drugom obliku, od pametnih telefona, prenosivih računara, e-knjiga, društvenih mreža, video igara itd. Osnovno znanje o programiranju može otvoriti oči prema beskonačnim mogućnostima kodiranja i promene načina na koji koristimo tehnologiju.

Stručnjaci se slažu da je bolje početi kodiranje u što ranijem uzrastu. Kodiranje je vrsta jezika za koju su mladi umovi posebno pogodni za učenje.

Učenje kodiranje ne znači da će se svako dete pretvoriti u programera, već će detetu dati razumevanje digitalnog sveta u kome živi.

Kodiranje nije jednostavno, zahteva matematičke veštine i apstraktno razumevanje koncepata koji su poprilično komplikovani. Međutim, deca koja u ranom uzrastu uče lakše pamte jer su njihovi umovi fleksibilniji.

smile skolica programiranja jagodina upis
Programiranje zahteva kompleksno, logično razmišljanje ali isto tako zahteva i kreativnost. Osim toga kada deca uče programiranje moraju dobro vladati stranim jezikom a najčešće je to engleski. Što je pored svih korisnih veština koja se stiču kroz programiranje jedna dodatna i isto tako korisna.

Zato, ako ste imali nedoumice da li je programiranje dobar izbor za vaše dete, nadamo se da vam je ovaj tekst doprineo da bolje razumete koje sve koristi dete može imati od toga.

Pišite nam ukoliko vam je potrebna dodatna informacija a tiče se programiranja.

Mali oglasi Paraćin