Prošle godine 15. Maja 2014. Godine je grad Paraćin pretrpeo poplavu (pogledajte našu prvu objavu tog 15. maja), koja je ostavila posledice i danas nakon godinu dana ih možemo videti. Kada je reka Crnica probila svoje korito, poplavila je veći deo grada, a najviše su ugrožena naselja Vrapčane i Dankovo, uži centar grada, deo Gloždaka i Jagodnjaka, cela Vidovdanska ulica koja vodi prema Striži, a veliki broj kuća bio je potpuno pokriven vodom.

paracin-poplava-godinu-dana

Dok su prošle godine ljudi bili bez struje i vode, odsečeni od sveta i u potpunom mraku, ove godine se većina štete sanirala, preko raznih poklona i donacija za poplavljena područja. Korito Crnice je i dalje onakvo kako je bilo, skoro pa ništa nije učinjeno, još uvek da bi se napravila odbrana koja će koristiti u slučaju obilnih padavina ili mogućeg izlivanja.

Što se tiče samog grada, za Paraćin skoro da niko nije čuo da je bio poplavljen prošle godine, kada se to dešavalo. Razlozi su bili razni. Od toga da nisu radile telefonske mreže, internet, a televizije su uglavnom prenosile svakoga dana kakvo je bilo stanje u Obrenovcu, koji je bio takođe pod vodom.

Nakon godinu dana, u centru grada se ponovo mogu videti obnovljeni lokali, sređene fasade, ljudi koji funkcionišu dalje, kao da se ništa nije desilo. Malo je teže onima koji su kuće izgubili u poplavi, pa su kasnije krenuli sa obnovom, a dosta je i onih koji su prodali ono malo što je nakon poplave ostalo i odselili se.

Možemo videti da je Vrapčane povratilo pređašnji izgled, a to je jedan od najstarijih delova grada. Dankovo takođe. Ono što je cele godine bilo potencirano, obnova i novi početak, razna predavanja na temu ugroženih i poplavljenih, sve je na neki način doprinelo stanovništvu Paraćina. Veliki broj donacija i naknada u vidu hrane, vode, novčanih sredstava, brzo su potrošene, a ljudi i dalje nisu povratili sve što su izgubili tokom poplave.

Tek nakon skoro godinu dana 21. Aprila 2015. Godine je doneta odluka o izvođenju hitnih radova za zaštitu od poplave. Naime, postojeće korito Crnice, kroz Paraćin pravljeno je da propusti 180 metara kubnih vode u sekundi, a u maju prošle godine ovaj broj je iznosio 260 metara kubnih vode u sekundi, tvrde strućnjaci. Kada su se sagradili mostovi propusna moć korita je smanjena na 130 metara kubnih, tako da je duplo veća količina vode uslovila izlivanje reke i poplavu grada. Po odluci koja je doneta, planira se izgrada zaštitnih montažnih barijera na saobraćajnicama i temelji za barijere, a sistem nasipa i betonskih prepreka oko reke bi sprečio moguće izlivanje. Planira se da se korito uredi i u Glavici i prema Velikoj Moravi. Za sada, korito još uvek nije očišćeno od trave i grana, a ranijih godina se u proleće sređivalo korito, pa se izbegavalo zakrčenje toka i smrad. Ove godine ćemo morati očigledno još da sačekamo. Kako ovi planovi iziskuju veliku količinu novca za realizaciju, predsednik se nada da će uspeti da dobije pomoć od Švajcarske i njihovom razvojnom agencijom, koja je zadužena za pomoć Srbiji usled elementarnih nepogoda.

Nadamo se samo, da se takve nepogode neće ponoviti, i da neće više biti problema sa izlivanjem, a ako odluče da grade nove mostove, pošto predsednik tvrdi da su stari građeni nepravilno, da će se i to vrlo brzo realizovati. Niko ne želi skrštenih ruku da čeka ponovo probleme i da se na svaku kap kiše trza da li će voda probiti korito ili ne. Zato se nadamo, da ćemo već ove godine biti spremni da uložimo trud i napor da bi se zaštitio grad pre svega, okolna naselja, da bi se sredile saobraćajnice, i da bi grad bio miran.

Još jedan tekst koji smo objavili prošle godine nakon poplave u Paraćinu možete pogledati na ovom linku.

M.S.

Mali oglasi Paraćin