Akademija Oxford u Paraćinu, pored kurseva stranih jezika u saradnji sa privatnom srednjom školom iz Kragujevca ‚‚Sveti Arhangel‚‚ nudi i stručne:


•    prekvalifikacije-pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene bilo koje srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.
•    dokvalifikacije-pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.
•    stručno osposobljavanje-sticanje stručne spreme nakon završene osnovne škole.

Redovno školovanje

Srednja škola „Sveti Arhangel“ je u školskoj godini 2014/2015 upisala jedno odeljenje redovnih učenika prvog razreda svoje ekonomske škole za obrazovni profil Ekonomski tehničar. Na taj način, nakon samo godinu dana postojanja, škola je krenula u ostvarivanje zacrtanog cilja – redovno školovanje uz najveći kvalitet obrazovanja.

 

redovno-skolovanje2

 

Vanredno školovanje

Što se konkretno vanrednog školovanja u ovoj privatnoj školi tiče, bitno je da škola poseduje akreditaciju i da sistem vanrednog školovanja, ništa nije manje kvalitetan mereno količinom znanja koje polaznici stiču, u odnosu na sistem redovnog školovanja. Iako učenici ove škole, nisu u obavezi da svakodnevno prisustvuju nastavi, oni su u stalnom kontaktu sa profesorima, od kojih dobijaju sve informacije koje su im neophodne za polaganje predmeta, i sticanje odgovarajućeg znanja.

Gimnazija

U okviru škole Sveti Arhangel sa radom je otpočela i gimnazija. Pogodna je za pojedince, koji žele da nastave školovanje na nekoj od viskokoškolskih ustanova u zemlji ili inostranstvu ili za one polaznike, koji se još uvek nisu opredelili za određeno zanimanje, već će to uraditi po upisu odgovarajuće visokoškolske ustanove.

Ekonomska škola

U okviru ekonomske škole, vrši se obrazovanje kadrova zarad u oblasti finansija prava i administracije. Lica koja odluče da se bave ovim zanimanjem, postaju važan deo oraganizacija u kojima započnu svoj radni vek usled prirode posla kojim će se baviti u njima. Sva zanimanja koja se obavljaju nako završetka ove škole, kompleksna su i zahtevna, te je za njihovo obavljanje, neophodno i zavidno praktično znanje. Organizovane su i stručne prakse za polaznike. Smerovi
•    Ekonomski tehničar
•    Finansijski tehničar
•    Trgovinski tehničar

Turištička škola

Široka lepeza zanimanja koja se mogu obavljati po završetku ove škole, omogućavaju olakšano zapošljavanje polaznika, a da bi ih učini još konkurentnijim na tržištu rada, obezbedili su im praksu u najznačajnijim turističkim objektima u gradu i obezbedili predavače sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Smerovi
•    Turistički tehničar
•    Kulinarski tehničar
•    Ugostiteljsli tehničar

Pravno birotehnička škola

Ova škola školuje kadrove, koji će biti zaposleni u delatnostima vezanim za administrativne poslove, kako u privatnom tako i u državnom sektoru. Administracija je stub svake organizacije.
Smer - Pravni tehničar.

Saobraćajna škola

Oblast saobraćaja usled dinamike promena vezane za nju, doživljava veliku ekspanziju, koja zahteva moderno školovane i stručne kadrove, koji će moći da tu promenu prate i usmeravaju. Usled toga je odlučeno otvaranje saobraćajne škole, kako bi obezbedili kadrove za kojima postoji potražnja na tršištu rada, što za posledicu ima olakšano zapošljavanje polaznika koji ovu školu završe. Smerovi
•    Tehničar drumskog saobraćaja
•    Tehničar vuče
•    Tehničar tehničko-kolske delatnosti
•    Saobraćajno transportni tehničar
•    Tehničar za zaštitu od požara
•    Transportni komercijalista
•    Tehničar obezbedjenja

 

sveti-arhangel-kragujevac

Carinska škola

Oblast carine, obuhvata kontrolu uvoza i izvoza robe, t.j. kontrolu njene ispravnosti, kvaliteta, proveru poštovanja propisa pri njenom uvozu i izvozu, kao i primenu odgovarajućih mera radi zaštite domaće privrede.
Smer - carinski tehničar

Medicinska škola

Radi se o školi za koju je neophodno pre svega obezbediti saradnju sa raznim kako privatnim tako i državnim medicinskim ustanovama, kako bi kadrovi koji iz naše škole izlaze, bili valjano obučeni za rad tokom kojeg im je ljudski život u rukama. Usled toga za sve obrazovne profile u okvirunaše medicinske škole obezbeđena jepraksa i na nju je stavljen poseban naglasak.
Smerovi
•    Medicinska sestra - vaspitač
•    Medicinska sestra - tehničar
•    Laboratorijski tehničar
•    Farmaceutski tehničar
•    Kozmetički tehničar
•    Pedijatrijska sestra - tehničar
•    Fizioterapeutski - tehničar

Elektrotehnička škola

Za otvaranje ove škole, odlučili smo se usled toga što su uvideli veliki jaz između ponuda kadrova koji se školuju u školama sličnog profila i potražnje za tim istim kadrovima. Zato otvaranjem ove škole, smanjuju potražnju koja postoji za ovom vrstom kadrova, time što će na tržište rada ubaciti kadrove koji usled kvaliteta školovanja kod nas poseduju povećanu konkurentnost na tržištu rada, što će za posledicu usled svega prethodno navedenog, imati brzo zaposlenje istih.

Za sve dodatne informacije možete posetiti web sajt Srednje škole „Sveti Arhangel“

Mali oglasi Paraćin