Akcija "Od reciklaže do ambalaže" je održana 13. oktobra od 17 h u prostorijama Crvenog Krsta u Paraćinu. Omladinski kreativni centar u okviru projekta "HUMANOST ZA OKRUG" sprovodi akciju "Od reciklaže do ambalaže" gde su mladi ljudi pod vođstvom profesora likovnih umetnosti, uz pomoć tehnike asamblaž kerirali umetničke predmete od mateijala kao što su stare novine, plastika, tkanine, različita ambalaža... Na kraju će novonastali predmeti biti deo aukcijske prodaje odakle će prikupljena sredstva ići u humanitarne svrhe.

 

od-reciklaze-do-ambalaze

 

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

U recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi, a da se ne baci. U Srbiji postoje retki centri Papir servisa gde možete da odnesete stari papir i u zamenu za njega da dobijete sitan novac. Takođe postoji mali broj centara za recikliranje stakla.

Ipak, reciklaža se može upražnjavati u svakodnevnom životu, nezavisno od toga da li postoje centri za reciklažu. Npr. poklanjanje stvari koje se ne koriste je oblik reciklaže. To je mnogo bolje i korisnije nego da se sva ta odeća baci. Takođe, pravljenje komposta od organskih ostataka je još jedan dobar primer recikliranja. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom.

Neke materije, poput stiropora, nisu biorazgradive i ne mogu se reciklirati ali se umesto njih mogu pronaći ekološke zamene.
Asamblaž (fr. assemblage - spajanje, sklapanje) je vajarska tehnika koja podrazumeva kolažiranje različitih predmeta i stvaranje trodimenzionalne kompozicije od tih predmeta.
Asamblaž se, u zamisli, nadovezuje na kolaž, ali dok je kolaž vezan za vertikalnu površinu, asamblaž zauzima mesto u prostoru. Asamblaž predstavlja delo koje se sastoji od raznih predmeta za svakodnevnu upotrebu i može se opisati kao prostorni kolaž.
Poreklo reči se može pratiti unazad od ranih 1950-ih kada je Žan Dibife (fr. Jean Dubuffet) napravio seriju kolaža krila leptira nazvavši ih assemblages d'empreintes(asamblaži otisaka). Međutim, asamblaž ima svoju istoriju koja se može pratiti od početka 20. veka, počev od kubističkih kolaža, preko Pikasovih ranih konstrukcija, dadističkih predmeta, pa sve do asamblaža nove realnosti šezdesetih godina 20. veka.Žan Dibife se može smatrati samo tvorcem imena ove tehnike.
Starežna skulptura je ogranak asamblaža koji namerno traži starež, otpatke urbane civilizacije i pretvara ih u umetničko delo selekcijom, reorganizacijom ili prezentacijom bez komentara.
Sa ovom tehnikom je učenike upoznala Stefanija Veljković.

od-reciklaze-do-ambalaze1

 

Učenici Ekonomsko trgovinske škole su učestvovali u ovoj akciji, a 14. oktobra će biti održano predavanje, ne bi li se probudila svest mladih za reciklažom i odlaganju odpada. Svi predmeti koji su napravljeni biće izloženi na humanitarnim izložbama koju ova organizacija planira da održi u Paraćinu i Svilajncu do kraja oktobra meseca.

M.S.

Mali oglasi Paraćin