Sanela-FekovicU paraćinskoj galeriji Kulturnog centra je 4. Aprila 2014. godine 18 časova Sanela Feković, dipomirani psiholog i porodični sistemski terapeut iz Beograda održala predavanje na temu Integracijom do zdravog života. Interesovanje za ovo predavanje je bilo veliko, pa je Kulturni centar bio prepun ljudi koji su došli da slušaju i da po nešto nauče.  Sanela je najavila predavanje od dva sata, i radionicu za zainteresovane za petak 5. April 2014. godine. Sanela Feković je proputovala svet, živela u različitim zemljama, deleći sa ljudima oko sebe život, kulturu, običaje. Radi kao life coach, i u vidu savetovanja želi da pomogne drugima. Ona je predavač za porodični raspored.

 

Bert Helinger

Porodični raspored predstavlja u tradicionalnoj medicini, nemački metod, čiji je tvorac Bert Helinger.
Rođen 1925. u Nemačkoj, studirao filozofiju, teologiju i pedagogiju, kao član jednog katoličkog misionarskog reda šesnaest godina boravio kod plemena Zulu u Južnoj Africi. Potom je počeo da se bavi psihoanalizom i preko različitih oblika grupne dinamike, primalne terapije, transakcione analize i hipnoterapije razvio vlastiti način sistemske i porodične terapije – poredak ljubavi – koji je postao priznat i cenjen u celom svetu, nalazeći primenu u mnogim oblastima – psihoterapiji, društvenom i kompanijskom konsaltingu, psihosomatskoj medicini, pedagoškom savetovanju i mnogim drugim područjima života...
Medod se u mnogome zasniva na poštovanju porodične hijerarhije, življenja u skladu sa prirodom, razrešavanjem konfliktnih situacija do pomirenja.

Predavanje je bilo za one koji žele:

    • unutrašnji mir;
    • telesno i duševno zdravlje;
    • da otkriju sopstvene korene;
    • da se reše balasta straha, tuge, krivice, optuživanja i besa i da razreše konflikte;
    • da razjasne privatna i poslovna pitanja;
    • da nađu dobro mesto u životu.

 

Porodični raspored

Porodični raspored je poznat i pod nazivom poredak ljubavi  i ima isceliteljsko dejstvo koje prevazilazi granice klasičnog terapeutskog rada.
Našim životima upravljaju naše nesvesno i kognitivna svest. Nesvesno je neprestano spremno da radi za nas, ali vrlo često na putu mu stoji racionalna svest.
U toku predavanja smo mogli da čujemo probleme zbog kojih dolazi do zastoja i šta treba uraditi ne bi li ih prevazišli i promenili.
Znanje o porodičnim rasporedima može se primeniti na sve sfere međuljudskih odnosa, a suština postavljanja porodičnog rasporeda jeste da se sagleda gde se zapravo nalaze povrede ili blokade. Potrebno je da spoznamo odakle potiču i da ih na taj način sprečimo da nas vode kroz život. Priznavanje najdubljih povreda i izmirenje sa sudbinom oslobađa energiju koja je izvor naše lične snage, koja nam je neophodna za svakodnevni život. Suština porodičnog rasporeda nije traganje za krivcem. Cilj je da se shvati postojeća, često skrivena dinamika porodičnih odnosa. Mi nismo u moći da promenimo ono što se već desilo, ali svakako možemo da ga sagledamo iz jedne drugačije perspektive.
Nakon što događaje vidimo onakvima kakvi jesu, dolazimo u dodir sa svim onim što oni sadrže – kako lošim, tako i dobrim.
Moramo da shvatimo naša prava, želje, realnost i mesto koje imamo u sistemu porodice, grada, države. Da regulišemo naše odnose na najbolji mogući način, i da kanališemo energiju u pozitivne svrhe, a ne da se osvrćemo za porazima, problemima, već da ih prevazilazimo, kako bi pomogli sebi.

M.S

Mali oglasi Paraćin