Sara Petrović je mlada sugrađanka koja je ovog leta polaznik seminara psohologije u Istraživačkoj stanici Petnica, u nastavku prenosimo njena iskustva i zapažanja.

 

Psihologija na petnički način

‚‚Poznat je fenomen „povratka u stvarni svet posle Petnice“.Proživela sam ga i ovog leta, posle povratka sa letnjeg seminara psihologije u Istraživačkoj stanici Petnica, gde sam bila od 18. do 31. jula. Polaznik sam seminara psihologije od prošle godine i ovo je bio četvrti put da sam tamo. Kao stariji polaznik, izvodila sam samostalni eksperiment u okviru svog istraživanja. Pored rada sa ispitanicima, dorađivala sam i pisani izveštaj o onome što radim kao mladi istraživač.

sara-petrovicNaslov mog istraživanja je „Efekti afektivnog primovanja u zadacima odlučivanja“. Iako se ovde našlo nekoliko stručnih psiholoških pojmova, ja se zapravo bavim uticajem emocija na odlučivanje ljudi. U svakodnevnom govoru često može da se čuje da je „čist razum“ onaj koji je oslobođen emocija. Nauka je takođe dugo tretirala ove dve grupe procesa – kognitivne i emocionalne, kao međusobno nezavisne. Ipak, svedoci smo toga da se ova dva često prepliću. U poslednjih nekoliko decenija, u psihologiji se javljaju istraživanja koja otkrivaju koliko su kognitivni i emocionalni procesi međuzavisni. Moje istraživanje predstavlja još jedan doprinos razumevanju veza koje postoje između njih.

U svom eksperimentu sam kao stimuluse koristila slike i situacije koje sam sama konstruisala. Metodom afektivnog primovanja, ispitanicima su izlagane slike (tzv. primovi) na 50milisekundi, a zatim situacije (tzv. mete) čiju je pozitivnost/negativnost trebalo da procene na skali od 1 do 7. Slike su bile podeljene u tri grupe: pozitivne, neutralne i negativne (po tome kakvu emociju izazivaju). Svaka situacija je konstruisana u svom pozitivnom i negativnom okviru, tj. njen ishod je prikazan kao pozitivan ili kao negativan. Primer: Majstor je završio 75% posla. Kako procenjujete efikasnost njegovog rada? (pozitivan okvir) / Majstor nije završio 25% posla. Kako procenjujete efikasnost njegovog rada? (negativan okvir).
Hipoteza koju sam postavila odnosila se na to da će na procenu situacije i vreme reakcije ispitanika  uticati priroda prethodno izložene slike – na primer, da će se situacija u pozitivnom okviru procenjivati kao pozitivnija i da će vreme reakcije biti kraće ako joj prethodi pozitivna slika. Rezultati koje sam dobila delom potvrđuju moju pretpostavku i sada je zanimljivo analizirati ih i tumačiti.
Dok pišem svoj rad, prikupljam ispitanike za eksperiment ili čitam naučne članke, pada mi na pamet to koliko je istraživački proces u kome se nalazim zanimljiv. Krenula sam od ideje, upoznala se sa istraživanjima u oblasti koju sam odabrala, konstruisala i sprovela svoj eksperiment i dobila rezultate koji mi nešto govore. To – otkrivati, pitati i saznavati je uživanje koje nauka pruža.

Svaki put kad sam u Petnici naučim mnogo. Okružena sam ljudima koje vodi želja za znanjem i koji su spremni da stečeno znanje podele. Polaznicima se ukazuje poverenje. Čuje se gitara. Za ručkom se raspravlja o filozofskim pitanjima, razmenjuju se iskustva iz različitih gradova ili se prepričavaju eksperimenti. Tamo su svi nekako zadovoljniji.

Ovog septembra ću biti u Petnici u dva navrata. Prvi put ću otići kao mlađi saradnik na Letnjoj naučnoj školi, koja okuplja osmake. Pomagaću onima koji su zainteresovani za psihologiju. Drugi put ću otići kao polaznik i privodiću kraju izveštaj o svom istraživanju.

Zahvalna sam svojoj opštini i bivšoj školi – Gimnaziji što dobijam podršku za svoj rad u Petnici. To mi znači i daje izvesnu slobodu, koju koristim da se posvetim onome što volim.‚‚

Sara Petrović, 19 godina,
brucoš odeljenja za etnologiju i antropologiju
Filozofskog fakulteta Univeziteta u Beogradu

Mali oglasi Paraćin