Sara Petrović je mlada sugrađanka koja je ovog leta polaznik seminara psohologije u Istraživačkoj stanici Petnica, u nastavku prenosimo njena iskustva i zapažanja.

 

Psihologija na petnički način

‚‚Poznat je fenomen „povratka u stvarni svet posle Petnice“.Proživela sam ga i ovog leta, posle povratka sa letnjeg seminara psihologije u Istraživačkoj stanici Petnica, gde sam bila od 18. do 31. jula. Polaznik sam seminara psihologije od prošle godine i ovo je bio četvrti put da sam tamo. Kao stariji polaznik, izvodila sam samostalni eksperiment u okviru svog istraživanja. Pored rada sa ispitanicima, dorađivala sam i pisani izveštaj o onome što radim kao mladi istraživač.

sara-petrovicNaslov mog istraživanja je „Efekti afektivnog primovanja u zadacima odlučivanja“. Iako se ovde našlo nekoliko stručnih psiholoških pojmova, ja se zapravo bavim uticajem emocija na odlučivanje ljudi. U svakodnevnom govoru često može da se čuje da je „čist razum“ onaj koji je oslobođen emocija. Nauka je takođe dugo tretirala ove dve grupe procesa – kognitivne i emocionalne, kao međusobno nezavisne. Ipak, svedoci smo toga da se ova dva često prepliću. U poslednjih nekoliko decenija, u psihologiji se javljaju istraživanja koja otkrivaju koliko su kognitivni i emocionalni procesi međuzavisni. Moje istraživanje predstavlja još jedan doprinos razumevanju veza koje postoje između njih.

U svom eksperimentu sam kao stimuluse koristila slike i situacije koje sam sama konstruisala. Metodom afektivnog primovanja, ispitanicima su izlagane slike (tzv. primovi) na 50milisekundi, a zatim situacije (tzv. mete) čiju je pozitivnost/negativnost trebalo da procene na skali od 1 do 7. Slike su bile podeljene u tri grupe: pozitivne, neutralne i negativne (po tome kakvu emociju izazivaju). Svaka situacija je konstruisana u svom pozitivnom i negativnom okviru, tj. njen ishod je prikazan kao pozitivan ili kao negativan. Primer: Majstor je završio 75% posla. Kako procenjujete efikasnost njegovog rada? (pozitivan okvir) / Majstor nije završio 25% posla. Kako procenjujete efikasnost njegovog rada? (negativan okvir).
Hipoteza koju sam postavila odnosila se na to da će na procenu situacije i vreme reakcije ispitanika  uticati priroda prethodno izložene slike – na primer, da će se situacija u pozitivnom okviru procenjivati kao pozitivnija i da će vreme reakcije biti kraće ako joj prethodi pozitivna slika. Rezultati koje sam dobila delom potvrđuju moju pretpostavku i sada je zanimljivo analizirati ih i tumačiti.
Dok pišem svoj rad, prikupljam ispitanike za eksperiment ili čitam naučne članke, pada mi na pamet to koliko je istraživački proces u kome se nalazim zanimljiv. Krenula sam od ideje, upoznala se sa istraživanjima u oblasti koju sam odabrala, konstruisala i sprovela svoj eksperiment i dobila rezultate koji mi nešto govore. To – otkrivati, pitati i saznavati je uživanje koje nauka pruža.

Svaki put kad sam u Petnici naučim mnogo. Okružena sam ljudima koje vodi želja za znanjem i koji su spremni da stečeno znanje podele. Polaznicima se ukazuje poverenje. Čuje se gitara. Za ručkom se raspravlja o filozofskim pitanjima, razmenjuju se iskustva iz različitih gradova ili se prepričavaju eksperimenti. Tamo su svi nekako zadovoljniji.

Ovog septembra ću biti u Petnici u dva navrata. Prvi put ću otići kao mlađi saradnik na Letnjoj naučnoj školi, koja okuplja osmake. Pomagaću onima koji su zainteresovani za psihologiju. Drugi put ću otići kao polaznik i privodiću kraju izveštaj o svom istraživanju.

Zahvalna sam svojoj opštini i bivšoj školi – Gimnaziji što dobijam podršku za svoj rad u Petnici. To mi znači i daje izvesnu slobodu, koju koristim da se posvetim onome što volim.‚‚

Sara Petrović, 19 godina,
brucoš odeljenja za etnologiju i antropologiju
Filozofskog fakulteta Univeziteta u Beogradu

Mali oglasi Paraćin

Cilj tretmana TRAJNE ŠMINKE USANA?? je obojiti usn ...
Potrebna obradiva povrsina zemljista, na duzi vrem ...
DRAGE nase,  pozivamo Vas na BORBU PROTIV dosadno ...
Држим приватне часове из: Математике од првог до ...